Bezpečnostní tabulky, bez kterých se neobejdete

Polepy na budíky či rozkošné nálepky „dítě v autě“

Každý, kdo o své auto pečuje stejně tak, jako o své „dítě“, jistě rád ocení příjemné polepy na budíky, které jeho automobilu vdechnou naprosto nový život. Tyto polepy jsou k dispozici v celé řadě kontrastních i teplých barev, kdy si stačí pouze vybrat ten svůj správný vzhled. Polepy na budíky jsou velmi populární nejen u těch, kteří se tuningy aut živí či…

Jste na stránce: PŽDesign Novinky

Novinky

Bezpečnostní tabulky, bez kterých se neobejdete

Takzvané bezpečností tabulky hrají obrovskou roli nejen v každé firmě, ale i na chodbách domů, na veřejných prostranstvích či v obchodních centrech. Bez těchto příkazových, zákazových či výstražných opatření se v běžném životě nelze obejít. Jejich úkolem je především informovat o bezpečnosti daného člověka, který s konkrétním systémem či strojem pracuje, ale i jeho okolí, které se v blízkosti pohybuje. To samé platí i v běžném osobním životě, kdy nám tyto ukazatele jasně formulují, co takzvaně můžeme a co již není dovoleno. Za vše mluví například pokyny na dveřích obchodů, které například své zákazníky vybízí k tomu, aby do daných prostor nevstupovali například s jídlem či nápoji. Pokud tedy ke svému podnikání či kvůli bezpečnosti svých nájemců v domě, potřebujete takovéto prostředky vlastnit, můžete se s klidným srdcem obrátit na nás a to i v případě, budete li mít požadavek, který si bude vyžadovat například zakázkové duplicitní tabulky.

Bezpečností tabulky vhodné do provozu

Bezpečností tabulky, které jsou vhodné především do pracovních provozů, čítají nespočet druhů. Jedná se jak o klasické pokyny, se kterými se setkáváme téměř denně, jakými mohou být přízviska „nehas vodou ani pěnovými přístroji“ či jiné, které zakazují manipulaci s různými stroji či dokonce zákaz vstupu nepovolaným osobám. Odborně se těmto značkám říká zákazové bezpečností tabulky.

Výstraha i ochrana vašeho zdraví

Dále se v běžném životě můžete setkat i obrázky, které značí výstražné bezpečností tabulky, které ve většině případů mají za úkol chránit naše zdraví tak, že nás včas upozorní na možnost pádu na kluzkém povrchu, schodech či na nebezpečí úrazu vysokým proudem. Tyto bezpečností tabulky mají žlutou barvu a setkáváme se s nimi rovněž dennodenně v běžném osobním či pracovním životě. Mají sloužit buď jako výstraha či poučení o tom, jak bychom se měli na daném místě chovat s ohledem na prostředí.

Příkazy, které je třeba dodržovat

Nemalé zastoupení mají rovněž i příkazové bezpečností tabulky, které rovněž především dané zaměstnance informují o tom, jak by měli chránit své zdraví při práci či jak zabezpečit daný objekt při svém odchodu. Mezi takovéto patří především upozornění, že je nutné použít ochranný oblek, rukavice či pracovní obuv. I v tomto případě je třeba se těchto pokynů řídit.