Jak lepit

Polepy na budíky či rozkošné nálepky „dítě v autě“

Každý, kdo o své auto pečuje stejně tak, jako o své „dítě“, jistě rád ocení příjemné polepy na budíky, které jeho automobilu vdechnou naprosto nový život. Tyto polepy jsou k dispozici v celé řadě kontrastních i teplých barev, kdy si stačí pouze vybrat ten svůj správný vzhled. Polepy na budíky jsou velmi populární nejen u těch, kteří se tuningy aut živí či…

Jste na stránce: PŽDesign Jak lepit

Jak lepit

 

Návod k nalepení samolepky

Lepená plocha musí být vždy dobře očištěná a odmaštěná. Teplota při lepení samolepky by měla být mezi 15-25°C. Teplo zvyšuje přilnavost lepidla na fólii. Při nižších teplotách lepidlo na lepenou folii nereaguje.                                                                                                                       

Postup: 

Na sucho (menší samolepky 10-30cm) - Malé samolepky se můžou lepit na sucho bez pomocí vody. Sejměte samolepku pomocí průhledné přenosné fólie z podkladového papíru a nalepte na připravenou plochu. Nechte 10 min zaschnout a sejměte opatrně průhlednou přenosnou fólii. Dejte pozor, aby jste samolepku přilepili tam, kam si představujete, protože jakmile jí přilepíte na sucho, nejde odstranit bez poškození.       

Na mokro (větší samolepky 30-100cm) - Na připravenou  plochu na kterou budete lepit nastříkejte rozprašovačem  vodu. Vezměte samolepku, sejměte jí pomocí průhledné přenosné fólie z podkladového papíru a nastříkejte vodu na lepící stranu. Samolepku nalepte. Gumovou nebo filcovou stěrkou pomalu vytlačujte vodu a vzduchové bublinky (vytlačujte od středu k okraji samolepky). Nechte 1 hod zaschnout, po zaschnutí sejměte opatrně přenosnou fólii. Používejte čistou vodu bez jaru!                                                                                                                                                                        

Upozornění: Nemyjte plochu se samolepkou vysokotlakým čističem (nebo-li vapkou) samolepka by se mohla poškodit. Nelepte samolepky na čerstvě nalakované plochy, lak musí být dostatečně zaschnutý a vytvrdnutý, více informací u dodavatele laku. 

 

   

Návod k nalepení proužků na ráfky

Tato sada proužků je určena na motocykl či automobil s rovnými hrany ráfků. Sada obsahuje šestnáct proužků + jeden náhradní . Na jednu stranu ráfku patří čtyři proužky. Sada je určena pro obě kola motocyklu (nalepení z obou stran) nebo na čtyři kola automobilu (nalepení z vnějších stran). Proužky jsou vyřezané v poloměru tak, aby jejich aplikace byla snadná, oproti rovným proužkům, které se aplikují s problémy. Proužky jsou vyrobeny z kvalitní fólie, která odolává povětrnostním vlivům, jejich životnost je 3-5 let .  Teplota při lepení by měla být v rozmezí 10 až 25°C. Teplo zvyšuje přilnavost lepidla na lepící straně proužku. Při nízké teplotě lepící strana nereaguje na lepenou plochu.

Postup:

Důkladně očistěte a odmastěte stranu ráfku, kterou chcete nalepit. Proužky lepte jen za sucha, bez použití vody nebo vody s jarem . Odlepte jeden proužek z podkladového papíru a začněte postupně lepit od jednoho konce proužku k druhému. Přitlačujte a přejíždějte palcem. Další tři proužky lepte s 5-ti až 10-ti milimetrovým přesahem tak, aby navazovaly na sebe. Jestli je u posledního čtvrtého proužku velký přebytek, zastříhněte ho nůžkami. Takto nalepte všechny čtyři proužky na každou stranu ráfku. Po nalepení všech proužků nechte dvě hodiny zaschnout. Pomocí fénu nebo horkovzdušné pistole můžete zlehka nahřát. Proužky tak rychleji přilnou k ráfku.

Upozornění:

Nemyjte ráfky s nalepenými proužky vysokotlakým čističem (nebo-li vapkou), proužky by se mohly poškodit. Nelepte proužky na čerstvě nalakované ráfky, lak musí být dostatečně zaschnutý a vytvrdnutý, více informací u dodavatele laku.

 

 

Návod k nalepení přerušovaných proužků na ráfky

Tato sada proužků je určena na motocykl či automobil s rovnými hranami ráfků. Sada obsahuje dvanáct proužků + dva náhradní. Na jednu stranu ráfku patří tři proužky, mezi kterými je určitá mezera. Před nalepením vyzkoušejte přiložit vystřižené tři proužky na jednu stranu ráfku, abyste zjistili jakou mezeru udělat mezi jednotlivými proužky. Sada je určena pro obě kola motocyklu (nalepení z obou stran) nebo na čtyři kola automobilu (nalepení z vnějších stran). Proužky jsou vyřezané v poloměru tak, aby jejich aplikace byla snadná, oproti rovným proužkům, které se aplikují s problémy. Proužky jsou vyrobeny z kvalitní fólie, která odolává povětrnostním vlivům. Jejich životnost je 3-5 let. Teplota při lepení by měla být v rozmezí 10 až 25°C. Teplo zvyšuje přilnavost lepidla na lepící straně proužku. Při nízké teplotě lepící strana nereaguje na lepenou plochu.

Postup:

Důkladně očistěte a odmastěte stranu ráfku, kterou chcete nalepit. Proužky lepte jen za sucha, bez použití vody nebo vody s jarem. Vystřihněte si všechny proužky a připravte jednu stranu ráfku, na kterou budete lepit. Vezměte jeden vystřižený proužek, odlepte z podkladového papíru pomocí přenosné fólie (všechny části proužku musejí být na přenosné fólii, nepůjde-li nějaká část proužku odlepit z podkladového papíru na přenosnou fólii, pomozte si vysouvacím nožíkem (nebo nehtem)) a začněte lepit. Odlepený proužek na přenosné fólii začněte postupně lepit z jednoho konce k druhému. Přitlačujte a přejíždějte prstem. Druhý a třetí proužek nalepte stejným způsobem tak ,aby jste měli stejné mezery mezi proužky. Takto nalepte všechny tři proužky na každou stranu ráfku. Po nalepení všech proužků nechte dvě hodiny zaschnout. Pomocí fénu nebo horkovzdušné pistole můžete zlehka nahřát. Proužky tak rychleji přilnou k ráfku.

Upozornění:

Nemyjte ráfky s nalepenými proužky vysokotlakým čističem (nebo-li vapkou), proužky by se mohly poškodit. Nelepte proužky na čerstvě nalakované ráfky, lak musí být dostatečně zaschnutý a vytvrdnutý, více informací u dodavatele laku.

 

 

Lepení polepů na budíky

Jsou to samolepky, které se lepí na ciferníky. Nejedná se o plastové destičky, které se dávají místo ciferníků.

Postup:

Vymontujte budíky z automobilu a následně z nich vyjměte plastové nebo kovové ciferníky. Z ciferníků odstraňte všechny plastové nebo kovové části (zarážky na ručičky atd.). Ciferníky důkladně očistěte a odmastěte. Do čistého umyvadla, lavoru či hrnce napusťte čistou a vlažnou vodu (bez jaru). Do napuštěné vody vložte ciferníky. Vezměte jeden díl polepu na budíky a strhněte je pomocí přenosné fólie z podkladového papíru. Polepy vložte do připravené vody a pod vodou je nalepte. Upravte je tak, aby byly čísla a čárky ve středu dírek. Polepený díl ciferníku vyjměte z vody a stěrkou vytlačte vodu a vzduchové bublinky. Nechte je schnout 1-2 hodiny při pokojové teplotě 22°C. Tím to způsobem nalepte všechny díly ciferníků. Po zaschnutí opatrně strhněte přenosnou fólii, pokud se kraje polepů odlepují tak je nechte ještě vyschnout. Po úplném zaschnutí  strhněte přenosnou fólii a nechte je ještě 2 hodiny vysušit.

Polepy budíků se skládají z 1 až 6 dílů, každý díl lepte zvlášť